Πως μπορω να γινω μελος;

actuaries.org.gr - Header Section

actuaries.org.gr - Main Section

actuaries.org.gr - Top info

actuaries.org.gr - Main Component

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;

Η Διαδικασία

Ανεξάρτητα από την κατηγορία μέλους, ο κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αντίστοιχη αίτηση και προσκομίζει σε φάκελο τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ένωσης.

Στη συνέχεια αναμένει την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, το οποίο είναι υπέυθυνο για να εξετάσει τον φάκελό του.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω e-mail για την εξέλιξη της αίτησής του.

 

Τακτικό Μέλος (Full Member - FHAS)

Α. Για να γίνει κάποιος Τακτικό Μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποίηση Αναλογιστή (επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα)
 2. Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 3. Δικαιολογητικά από Δημόσια Αρχή
 4. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
 5. Αίτηση Τακτικού Μέλους 

 

Β. Τακτικό Μέλος μπορεί επίσης να γίνει κάποιος μέσω αναγνώρισης από άλλη αναγνωρισμένη Ένωση του εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: 

 1. Πιστοποιητικό Μέλους από αναγνωρισμένη Ένωση του εξωτερικού
 2. Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 3. Δικαιολογητικά από Δημόσια Αρχή
 4. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
 5. Αίτηση Τακτικού Μέλους 

 

Τα Τακτικά Μέλη:

 • Δίπλα στο όνομά τους χρησιμοποιούν το διακριτικό FHAS
 • Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
 • Υπόκεινται σε ετήσια συνδρομή

 

Συνδεδεμένο Μέλος (Associate Member - AHAS)

A. Για να γίνει κάποιος Συνδεδεμένο Μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης σε 6 μαθήματα
  2. Πτυχίο η Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
  3. Δικαιολογητικά από Δημόσια Αρχή
  4. Αίτηση Συνδεδεμένου Μέλους

 

Β. Συνδεδεμένο Μέλος μπορεί επίσης να γίνει κάποιος μέσω αναγνώρισης από άλλη αναγνωρισμένη Ένωση του εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: 

 1. Πιστοποιητικό Συνδεδεμένου Μέλους από αναγνωρισμένη Ένωση του εξωτερικού 
 2. Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 3. Δικαιολογητικά από Δημόσια Αρχή
 4. Αίτηση Συνδεδεμένου Μέλους

 

Τα Συνδεδεμένα Μέλη:

 • Δίπλα στο όνομά τους χρησιμοποιούν το διακριτικό AHAS
 • Μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Υπόκεινται σε ετήσια συνδρομή

 

Εκπαιδευόμενο Μέλος (Trainee Member - THAS)

A. Για να γίνει κάποιος Εκπαιδευόμενο Μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης σε 2 έως 5 μαθήματα
 2. Πτυχίο η Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 3. Δικαιολογητικά από Δημόσια Αρχή
 4. Αίτηση Εκπαιδευόμενου Μέλους

 

Τα Εκπαιδευόμενα Μέλη:

 • Δίπλα στο όνομά τους χρησιμοποιούν το διακριτικό THAS
 • Δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις
 • Υπόκεινται σε ετήσια συνδρομή

actuaries.org.gr - Bottom info

actuaries.org.gr - Home3 Section

Δελτία Τύπου