Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024 θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024.

Σε περίπτωση που παραληφθεί κάποια αίτηση νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία αυτό δεν θα γίνεται δεκτό.

Τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας στις εξετάσεις μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για το κάθε μάθημα στον παρακάτω πίνακα, διαφορετικά η συμμετοχή σας θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

Εφόσον παραληφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα λάβετε από τη Γραμματεία της Ένωσης e-mail επιβεβαίωσης εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες οδηγίες στο e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ββ

Τετάρτη 31/1/2024

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 24/1/2024)

Ασφαλίσεις Ζωής

9:00 -11:00 &

12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπολέως 5, 10557, Σύνταγμα, 5ος όροφος

Βα

Παρασκευή 2/2/2024

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 26/1/2024)
Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική Ασφάλιση 

9:00 -11:00 &

12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπολέως 5, 10557, Σύνταγμα, 5ος όροφος

Αδ

Δευτέρα 5/2/2024

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 29/1/2024)

Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης

9:00 -11:00 &

12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπολέως 5, 10557, Σύνταγμα, 5ος όροφος

Αα

Τετάρτη 7/2/2024

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 31/1/2024)

Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

9:00 -11:00 &

12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπολέως 5, 10557, Σύνταγμα, 5ος όροφος

Αστ

Παρασκευή 9/2/2024

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 2/2/2024)

Ποσοτικοποίηση & Αναλογιστική Διαχείρηση των Κινδύνων & Φερεγγυότητα 

9:00 -11:00 &

12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπολέως 5, 10557, Σύνταγμα, 5ος όροφος