Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου - Ιουλίου 2023 θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση που παραληφθεί κάποια αίτηση νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία αυτό δεν θα γίνεται δεκτό.

Τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας στις εξετάσεις μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για το κάθε μάθημα στον παρακάτω πίνακα, διαφορετικά η συμμετοχή σας θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

Εφόσον παραληφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα λάβετε από τη Γραμματεία της Ένωσης e-mail επιβεβαίωσης εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες οδηγίες στο e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ   ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Βγ

Τετάρτη 28/6/2023 

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 21/6/2023)

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
9:00-11:00 & 12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπόλεως 5, Σύνταγμα

5ος όροφος

Αε

Παρασκευή 30/6/2023

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 23/6/2023)
Χρηματοοικονομικά Πρότυπα 9:00-11:00 & 12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπόλεως 5, Σύνταγμα

5ος όροφος

Βδ

Δευτέρα 3/7/2023

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 26/6/2023)

Ασφαλίσεις Υγείας 9:00-11:00 & 12:00 - 14:00

Γραφεία ΕΑΕ

Μητροπόλεως 5, Σύνταγμα

5ος όροφος

Αγ

Τετάρτη 5/7/2023

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 28/6/2023)

Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής & Θανάτου

9:00-11:00 & 12:00 - 14:00

Θα ανακοινωθεί
Αβ

Παρασκευή 7/7/2023

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 30/6/2023)

Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή & Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων 9:00-11:00 & 12:00 - 14:00 Θα ανακοινωθεί