Τα Διοικητικά Όργανα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας.

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύσταση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Η Σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Μαριάννα Ανυφαντή, Διευθύνουσα Σύμβουλος Anras P.C.

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τοτός, Διευθυντής Αναλογιστών Ομίλου Interamerican

Γενικός Γραμματέας: Παρασκευή (Βάνα) Τούμπα, Υπεύθυνη IFRS Reporting & Analysis, NN Hellas

Ταμίας: Μοσχονά Δέσποινα, Senior Manager Insurance and Actuarial Services, Ernst & Young S.A.

Μέλη (αλφαβητικά):

Ηρακλής Κακούρης, Insurance Executive

Δημήτριος Μαλαξιανάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων και Ανάλυσης Retail, Εθνική Ασφαλιστική

Μολλά Αικατερίνη, Senior Actuary, Εθνική Ασφαλιστική

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο.
Σε περίπτωση που υφίσταται σημαντικός λόγος, συγκαλείται επιπλέον Έκτακτη Γενική Συνέλευση.