Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επισκέπτες,

Ως πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος σας καλοσωρίζω στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης.

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί έναν επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη χώρα μας.

Η ΕΑΕ, από το 1981 αποτελεί πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών, Actuarial Association of Europe και από το 1996, πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, International Actuarial Association. Με αυτή την ιδιότητα της ΕΑΕ, τα μέλη της μπορούν να απολαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση στο εξωτερικό.

Η ΕΑΕ αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα, και επιπρόσθετα εκτός των εξετάσεων που παρέχει δύο φορές τον χρόνο, διενεργεί σεμινάρια προετοιμασίας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Πιστοποίηση που προσφέρει η ΕΑΕ μέσω μιας απαιτητικής μαθησιακής διαδικασίας, εξασφαλίζει το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μελλοντικού επαγγελματία. Τα υποψήφια μέλη μας εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα αναλογιστικών, χρηματοοικονομικών και νομικών θεμάτων.

Επιπλέον ο κανονισμός της ΕΑΕ και οι παραπάνω συνεργασίες της, θέτουν πλαίσια εργασίας των μελών μας βάσει του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Αναλογιστές Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζοντας τα επαγγελματικά πρότυπα τα οποία τα μέλη της ΕΑΕ υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα.

Όμοια, οι Συνιστώμενες Πρακτικές που έχει υιοθετήσει η ΕΑΕ για τους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων και Συνταξιοδοτικών Ταμείων αποτελούνται από οδηγίες τις οποίες οι αναλογιστές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υιοθετούν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, ώστε η αναλογιστική προσέγγιση να είναι κοινή.                                    

Σας προτρέπω λοιπόν να περιηγηθείτε στον δικτυακό μας τόπο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Φιλικά

Μαριάννα Ανυφαντή

............................

Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος