Η Ένωση


Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί έναν επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη χώρα μας.

Η ΕΑΕ, από το 1981 αποτελεί πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών, Actuarial Association of Europe (πρώην Groupe Consultatif) και από το 1996, πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, International Actuarial Association. Με αυτή την ιδιότητα της ΕΑΕ, τα μέλη της μπορούν να απολαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση στο εξωτερικό.

Οι Αναλογιστές

Αναλογιστής είναι ο επιστήμονας που αναλύει και ποσοτικοποιεί κινδύνους, δηλαδή μελλοντικά ανεπιθύμητα γεγονότα. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μαθηματικά, στατιστική και χρηματοοικονομικές μεθόδους, ο αναλογιστής υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, εκτιμά την πιθανή χρηματοοικονομική τους επίδραση και σχεδιάζει μεθόδους για να την περιορίσει.

Έχοντας την μελέτη και διαχείριση των κινδύνων  στο κέντρο της, η αναλογιστική επιστήμη έχει ευρύτατες εφαρμογές στην οικονομική δραστηριότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους αναλογιστές να απασχοληθούν επαγγελματικά σε διαφορετικούς χώρους  τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  Στον ιδιωτικό τομέα οι Αναλογιστές δραστηριοποιούνται κυρίως σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης, συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αναλογιστές παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  
Στο δημόσιο τομέα,  απασχολούνται σε δημόσια ταμεία ασφάλισης και γενικότερα σε υπηρεσίες και φορείς που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση.  

 

Εξετάσεις & Σεμινάρια


Η ΕΑΕ αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα καθώς είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Αναλογιστών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 53/2013, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει από τον Ν.4254/2014). Αναλυτικά στοιχεία θα βρείτε στην ενότητα Πιστοποίηση.

Η ΕΑΕ εκτός των εξετάσεων που παρέχει δύο φορές τον χρόνο, διενεργεί σεμινάρια προετοιμασίας και επαγγελματικής κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα Εκπαίδευση.