Η Ίδρυση

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος ιδρύεται το 1979, με την αρχική ονομασία «Ένωση Ελλήνων Αναλογιστών» και με αρχική συμμετοχή που αριθμούσε είκοσι ιδρυτικά μέλη. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της και μέχρι σήμερα, έχει κατορθώσει να επεκτείνει συνεχώς το ρόλο και τις δραστηριότητες της, ταυτόχρονα με την πρόοδο και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και περιοχών δραστηριότητας των μελών της.

 

Μέλος στην Actuarial Association of Europe

Στη προσπάθεια της για την πρόοδο του αναλογιστικού επαγγέλματος στη χώρα μας, η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος το 1981 γίνεται μέλος στην Ευρωπαϊκή Αναλογιστική Ένωση, Actuarial Association of Europe, όπου τότε ονομαζόταν Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Η συμμετοχή σε ένα πανευρωπαϊκό αναλογιστικό οργανισμό και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τις άλλες ενώσεις μέλη, βοήθησε ουσιαστικά την Ένωση στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη χάραξη της στρατηγικής της.

 

Διαδικασία Απόκτησης Άδειας Αναλογιστή

Το 1985, μετά από συνεχείς προσπάθειες της Ένωσης, θεσμοθετείται η διαδικασία απόκτησης της άδειας αναλογιστή η οποία πλέον απαιτούσε, πλέον της ανώτατης εκπαίδευσης και της εμπειρίας, τη συμπλήρωση μιας σειράς εξετάσεων, σε αντιστοιχία με τις μεγάλες αναλογιστικές ενώσεις του εξωτερικού. Προκειμένου να διευκολύνει τους υποψήφιους στη διαδικασία απόκτησης της άδειας και να παρέχει τη θεμελιώδη εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη αναλογιστική επιστήμη, η Ένωση δημιούργησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται ακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις στην αναλογιστική επιστήμη και την αναλογιστική επαγγελματική πρακτική και ταυτόχρονα εναρμονίζεται με την ισχύουσα κάθε φορά νομολόγια, προκειμένου να είναι εφάμιλλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ακολουθούν μεγάλες και ιστορικές ενώσεις προηγμένων ασφαλιστικά δυτικών χωρών. Άλλωστε αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των μελών, μεταξύ των ενώσεων που ανήκουν στους κόλπους της Actuarial Association of Europe.

 

Αλλαγή Ονομασίας

Το 1996, παράλληλα με αλλαγές στο Καταστατικό της, η ονομασία της Ένωσης αλλάζει από «Ένωση Ελλήνων Αναλογιστών» σε «Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος» (Hellenic Actuarial Society).

 

Διαπίστευση Ένωσης

Χρονιά ορόσημο θεωρείται το 2015, όπου η Ένωση επί προεδρίας κ. Μαζαράκη διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης Αναλογιστών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. 

Σήμερα η Ένωση αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα, αριθμεί 103 Τακτικά και 3 Συνδεδεμένα Μέλη (Μάιος 2016), ενώ παράλληλα πολλοί υποψήφιοι Αναλογιστές βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης της Πιστοποίησης. 

 

Μέλη που έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος από την ίδρυσή της έως και σήμερα:

 • Ιωάννης Καλκάνης (1979 -1980)
 • Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος (1980 - 1991)
 • Κωνσταντίνος Γιόνης (1992 - 1995)
 • Σπυρίδων Γριβογιάννης (1996 - 1999)
 • Αναστάσιος Παγώνης (2000 - 2004)
 • Ηρακλής Δασκαλόπουλος (2004 - 2008)
 • Παναγιώτης Ζαμπέλης (2008 - 2012)
 • Γεώργιος Κραββαρίτης (2012 - 2013)
 • Δημήτρης Μαζαράκης (2013 - 2015)
 • Παναγιώτης Δημητρίου (2015 - 2019)
 • Βασίλειος Αγγέλου (2019 - 2021)
 • Μαριάννα Ανυφαντή (11.2021 - σήμερα)