Αποστολή της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος είναι η προαγωγή της Αναλογιστικής Επιστήμης και του Αναλογιστικού Επαγγέλματος στη χώρα μας.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται αφενός μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της (CPD), αφετέρου μέσω της προετοιμασίας ενδιαφερομένων για την Πιστοποίηση Αναλογιστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Βασική επιδιώξη της ΕΑΕ είναι η συνεργασία με αντίστοιχες Ενώσεις του εξωτερικού, συναφείς Οργανισμούς του εσωτερικού που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο καθώς και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις της, μέσω σχετικών Εκδηλώσεων, Ημερίδων κ.ο.κ.

Για τις εκδηλώσεις του επερχόμενου διαστήματος, ακολουθήστε Τα Νέας μας - Εκδηλώσεις.