Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας της Ε.Α.Ε. ο οποίος έχει θεσπιστεί με στόχο να προάγει το επάγγελμα του Αναλογιστή και να προστατεύει τον επαγγελματία ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Δεδομένου ότι συχνά οι Αναλογιστές κατέχουν θέσεις όπου επεξεργάζονται ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα κάποιου οργανισμού, λαμβάνοντας αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη βιωσιμότητά του και την εύρυθμη λειτουργία του, η μη απόκλιση από τον κώδικα δεοντολογίας αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη.

Κατέβασε τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας