Την τελευταία δεκαετία το Enterprise Risk Management (ERM) γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για την ασφαλιστική αγορά και όχι μόνο. Αποτελεί μία περιοχή όπου οι αναλογιστές μπορούν να διευρύνουν τον ρόλο τους, αποδεικνύοντας ότι είναι ιδανικά καταρτισμένοι ώστε να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα τους εντός αυτής.

Τον Νοέμβριο του 2009 14 αναλογιστικές ενώσεις ανά τον κόσμο δημιούργησαν την πιστοποίηση CERA, ως μια παγκόσμια πιστοποίηση ERM για αναλογιστές. Το CERA είναι μία τεχνικά αλλά και επαγγελματικά εστιασμένη πιστοποίηση με παγκόσμια αναγνώριση. Παρέχει στους επαγγελματίες της διαχείρισης κινδύνων μία ποιοτική αλλά και ποσοτική εικόνα του ERM οδηγώντας σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Μέχρι σήμερα παγκοσμίως έχουν αποκτήσει το CERA σχεδόν 5000 επαγγελματίες και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση CERA μπορείτε να επισκεφτείτε το CERA global website.

Tα τακτικά μέλη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την πιστοποίηση CERA, ακολουθώντας το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του European Actuarial Academy (EAA). Το ΕΑΑ προσφέρει μία σειρά σεμιναρίων και εξετάσεις σε μέλη αναλογιστικών ενώσεων προκειμένου να αποκτήσουν το CERA. Αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας τα σεμινάρια και επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων:

  • Module A: Foundations and Quantitative Methods of ERM
  • Module B: Taxonomy, Modelling and Mitigation of Risks
  • Module C: Processes in ERM
  • Module D: ERM - Economic Capital

Οι εξετάσεις και των τεσσάρων μαθημάτων είναι τρίωρης διάρκειας και θεωρούνται πετυχημένες αν ο εξεταζόμενος πετύχει τουλάχιστον 50% του μέγιστου βαθμού. Οι εξεταζόμενοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική ή την Γερμανική γλώσσα. Θέματα προηγούμενων ετών και προτεινόμενες λύσεις είναι προσβάσιμα στην εξής σελίδα της Γερμανικής Ένωσης Αναλογιστών (τα pdf αρχεία είναι στα Γερμανικά και Αγγλικά) :

https://aktuar.de/aktuar-werden/pruefungsorganisation/Loesungsvorschlaege_klausuren/Seiten/default.aspx, στην περιοχή Lösungsvorschläge CERA.

Μπορείτε να βρείτε τα επερχόμενα σεμινάρια του CERA, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες στο EAA website.

European Actuarial Academy (EAA)

Το European Actuarial Academy είναι μία κοινή πρωτοβουλία των αναλογιστικών ενώσεων της Γερμανίας, Ελβετίας, Αυστρίας και της Ολλανδίας. Το EAA προσφέρει συνεχή εκπαίδευση για αναλογιστές καθώς και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε διεθνή επίπεδο. Τα σεμινάρια του EAA διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη σε συνεχή βάση. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι επίκαιρου αναλογιστικού ενδιαφέροντος, αντλώντας στοιχεία από αναλογιστικές ενώσεις και εργασίες.

CERA logo