Στον ιστότοπο (site) του Συνεδρίου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εγγραφή σας, τη φόρμα εγγραφής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.